Nieuwe evenementenvoorschriften voor GOUDasfalt

Voor het terrein van GOUDasfalt is duidelijkheid gekomen over het aantal evenementen en soorten evenementen dat er mag plaatsvinden. Het college van BenW heeft dit definitief vastgesteld na een intensief participatietraject en het testevenement van afgelopen zomer. Er kunnen jaarlijks maximaal 4 grote evenementen plaatsvinden met veel geluid, zoals Riverdale. Verder zijn een aantal grote evenementen mogelijk met ruimte voor minder harde muziek en is er veel ruimte voor de bekende GOUDasfalt-evenementen, zoals de GOUDasfaltloop of een markt.

Verschillende partijen werken al enige jaren samen om van GOUDasfalt een plek te maken voor startende bedrijfjes, sociale ideeën, kunst, een terras en ook evenementen. Met (direct) omwonenden ontstond na enige tijd flink discussie over de aantallen evenementen met veel geluid. De rechter vond dat de gemeente nieuwe en duidelijkere evenementenvoorschriften moest opstellen. Daarom is er opnieuw een participatietraject gestart. Dit leverde veel inbreng op van omwonenden, evenementenpartijen, stichting GOUDasfalt en anderen. Kern van het gesprek was om vooral met elkaar te kijken naar het doel van dit terrein. Dat is vervolgens vertaald in geluidsnormen en het aantal toegestane evenementen. Bij het opstellen van de nieuwe evenementenvoorschriften is gebruik gemaakt van de resultaten van een testevenement afgelopen zomer. Daarnaast zijn er additionele, onafhankelijke geluidsmetingen uitgevoerd om nog meer zicht te krijgen op het effect van geluid op woningen in de omgeving.

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur) is blij dat met de uitkomst van het participatietraject. “Het helpt om met elkaar eenzelfde beeld te krijgen bij de soorten evenementen die er zijn en wat dat betekent voor de omgeving. GOUDasfalt blijft met de nieuwe afspraken ook de plek voor diversiteit aan toonaangevende en leuke evenementen voor jong & oud. Een stuk levendigheid voor de stad dus, maar ook in een betere balans met de directe omgeving.“

Op basis van deze nieuwe voorschriften heeft het college een tijdelijke omgevingsvergunning verleend aan de stichting GOUDasfalt. De voorschriften worden komende periode ook in het te ontwikkelen bestemmingsplan voor het terrein verankerd.

(bron: Gemeente Gouda)