ZON op GOUDasfalt

In 2019 vullen we onze ambities op het gebied van duurzaamheid en vernieuwing verder in met het project ‘Zon op GOUDasfalt’, dat voorziet in de plaatsing van 420 zonnepanelen op GOUDasfalt. Deze zonnepanelen wekken 100% duurzame energie op, waarmee GOUDasfalt de beschikking heeft over eigen en goedkopere duurzame stroom. Zo draagt GOUDasfalt bij aan een duurzamere samenleving en het behalen van de klimaatdoelstellingen.

SDE+

Voor het opwekken van energie met zonnepanelen heeft GOUDasfalt een SDE+ subsidie toegekend gekregen. Met deze regeling stimuleert de overheid bedrijven en non-profitorganisaties om duurzame energie te produceren. De kern van deze regeling is dat de eigenaar van de zonnepanelen vijftien jaar een financiële garantie heeft op de opbrengst van eigen opgewekte stroom. Deze vergoeding maakt het voor GOUDasfalt financieel aantrekkelijk om de zonnepanelen te plaatsen: de opgewekte stroom betekent op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, wat de exploitatie van het terrein ten goede komt.

Lees over de projectpartners en sponsors.