Inzenders prijsvraag wateropvangsysteem GOUDasfalt beloond

Het is alweer een tijdje geleden sinds we de prijsvraag voor ideeën voor wateropvang op GOUDasfalt eind mei hebben gesloten. Inmiddels heeft de jury een aantal keren om tafel gezeten om de binnengekomen ideeën te beoordelen. Zij keek daarbij naar de creativiteit en mate van de uitwerking van het idee, de haalbaarheid, het ruimtelijk beeld en de potentie voor toepassing op GOUDasfalt.

Conclusie van de jury is dat er een aantal interessante ideeën is aangeleverd, maar dat allen nog een verdere uitwerking verdienen en elk afzonderlijk niet de oplossing zijn voor het vraagstuk. De komende maanden zal dan ook worden gewerkt aan de toepassing en uitwerking van meerdere ideeën op verschillende locaties op het GOUDasfalt-terrein.

Hiermee is er dus niet één winnaar van de prijsvraag aan te wijzen. Daarom is besloten om de inzenders met een goed, passend, creatief en/of mooi uitgewerkt idee te belonen voor de moeite. Zij zijn inmiddels geïnformeerd en nemen binnenkort hun prijs in ontvangst.