Stichting

GOUDasfalt is een burgerinitiatief, de menselijke krachtcentrale die fungeert als de katalysator voor de inrichting en exploitatie van het terrein. Zo’n 250 mensen brengen deskundigheid, creativiteit en ontwikkelkracht samen. GOUDasfalt mobiliseert vrijwilligers, ondernemers, financiers en maatschappelijke partners om de kansen te benutten.

Bestuur
Sinds juli 2015 is de stichting GOUDasfalt opgericht, het huidige bestuur bestaat uit:

  • Herman Ruiter (voorzitter)
  • Werner Trooster (secretaris)
  • Peterpaul Kloosterman (penningmeester)
  • Jan Bouman (tweede penningmeester)

Contactgegevens
Stichting GOUDasfalt
Kuiperstraat 22
2801 NS  Gouda
06-40185273
bezoekadres:
Gouderaksedijk 32
Gouda
info@goudasfalt.nl
Volg ons op TwitterFacebookInstagram en YouTube.

Statuten
Akte van oprichting
Uittreksel Kamer van Koophandel

Financieel
GOUDasfalt_Jaarrekening2018_getekend.pdf