Stichting

GOUDasfalt is een burgerinitiatief, de menselijke krachtcentrale die fungeert als de katalysator voor de inrichting en exploitatie van het terrein. Zo’n 250 mensen brengen deskundigheid, creativiteit en ontwikkelkracht samen. GOUDasfalt mobiliseert vrijwilligers, ondernemers, financiers en maatschappelijke partners om de kansen te benutten.

Bestuur
Sinds juli 2015 is de stichting GOUDasfalt opgericht, het huidige bestuur bestaat uit:

  • William Roosemalen (voorzitter en penningmeester)
  • Werner Trooster (secretaris)
  • Jurjen van den Broeck (bestuurslid)
  • Jan van der Linden (bestuurslid)
  • Erik Rietveld (bestuurslid)

Contactgegevens
Stichting GOUDasfalt
Gouderaksedijk 32
2808 NG  Gouda

Mail: info@goudasfalt.nl

bezoekadres GOUDasfalt
Gouderaksedijk 32
2808 NG  Gouda
Telefoon: 06 – 40185273

Volg ons op TwitterFacebookInstagram en YouTube.

Statuten
Akte van oprichting

Financieel
GOUDasfalt_Jaarrekening2018_getekend.pdf