Centrale plein GOUDasfalt vernoemd naar Herman Ruiter, voormalig voorzitter

Het centrale plein op GOUDasfalt onder de Lange Arm heet vanaf nu het ‘Herman Ruiterplein’. Tijdens de eindejaarsborrel op 30 december voor de vrijwilligers en ondernemers is, in aanwezigheid van de vrouw van Herman, hun kinderen en partners het naambord onthuld. Herman was van 2016 tot 2021 voorzitter van de Stichting GOUDasfalt.

Tot zijn pensionering deed hij de bestuursfunctie bij GOUDasfalt naast zijn baan bij de Provincie Zuid-Holland. Herman was een man die niet goed stil kon zitten. Daar had GOUDasfalt baat bij. Herman zorgde er altijd voor dat de steevast bomvolle agenda voor de wekelijkse bestuursvergadering op tijd klaar en op tijd bij de medebestuursleden was. Hij deed veel van de contacten met de gemeente over bijvoorbeeld het in de maak zijnde nieuwe bestemmingsplan en over zijn specialiteit, de geluidsnormen.

Na zijn pensionering kon Herman nog meer tijd besteden aan GOUDasfalt. Hij vond soms dat het wel een beetje veel was. Bijna weer een volledige baan. Maar ach, nu nog even doorduwen, tot de zaak goed op de rit staat met het bestemmingsplan, de erfpacht, de huurders en nog wat meer zaken. Dan zou het allemaal wat rustiger aan kunnen.

Helaas mocht echter niet zo zijn. Na een kort ziekbed overleed Herman op 4 oktober 2021.

We weten zeker dat Herman daar ergens boven met goedkeuring toekijkt hoe GOUDasfalt zich verder ontwikkelt. Hij wordt gemist.