Maximaal aantal evenementen op GOUDasfalt nu bekend

GOUDasfalt is veel meer dan een plek waar evenementen worden georganiseerd maar de evenementen zijn wel een van de activiteiten die zeer gewaardeerd worden. De onlangs gehouden petitie ‘Ik wil dansen op GOUDasfalt’ werd snel door 1.500 met name jongeren ondertekend. We zijn dan ook blij met het feit dat het college in haar besluit voldoende evenementen mogelijk maakt om ook in de toekomst te kunnen blijven dansen.

Na een lange discussie en veel onderzoek heeft de gemeente besloten om per jaar 8 categorie I evenementen toe te staan, 15 cat. II en 30 cat. III waarbij cat. 1 de zwaarste geluidbelasting in de omgeving geeft en cat. III nauwelijks buiten het terrein is op te merken.

Veel evenementen dus, voor elk wat wils is leuk, maar wat vinden de buren van al die activiteiten? Met hen is al veel overleg geweest en we willen dat ook in de toekomst voortzetten. Het is immers belangrijk om als organisatie ook rekening te houden met de omgeving en daar op een respectvolle manier mee om te gaan. Wij zijn blij met het maximaal toegestane aantal evenementen maar dat wil niet zeggen dat al die evenementen ook daadwerkelijk zullen plaatsvinden. GOUDasfalt moet haar eigen afweging maken tussen wat mag en wat in de praktijk wenselijk is en daarbij spelen omwonenden een belangrijke rol. Er zal in de komende periode met de organisatoren van evenementen, de omwonenden en GOUDasfalt een pilot worden georganiseerd om in de praktijk uit te zoeken wat er echt in redelijkheid mogelijk is.

Het besluit van het College is voorzien van een bijlage van 11 blz. de “Beslissing op bezwaar evenementengeluid GOUDasfalt” waarin de details zijn vastgelegd van wat er mbt geluid allemaal wel en niet is toegestaan. Dit is een ware puzzel om tot een sluitend plaatje te komen. Aanvullend daarop is een zgn. “nota van beantwoording zienswijzen” gevoegd van 19 pagina’s die een nadere toelichting geeft op de overwegingen die tot dit besluit hebben geleid.

Dit besluit geeft GOUDasfalt handvatten hoe om te gaan met een van de onderdelen van GOUDasfalt: de evenementen. We ervaren een brede steun om verder te gaan op de weg die we eerder zijn ingeslagen en zullen daarbij alle betrokkenen serieus meenemen zodat deze steun behouden blijft.

GOUDasfalt staat voor waardecreatie voor de stad. Dat doen we samen, met elkaar. Telkens een stap verder. De gemeente, de omwonenden en GOUDasfalt. Volgens het credo ‘Samen maken we de Stad’!

Namens het bestuur,
Herman Ruiter (voorzitter)