Groene kracht

Is er natuurlijke bodemverbetering en mogelijk op een vervuild terrein? Kun je bodemvervuiling verminderen met behulp van planten en bacteriën? In het project ‘Plantenkracht’ hebben Geofoxx en GOUDasfalt de handen ineengeslagen om dat te onderzoeken. Geofoxx levert de kennis & kunde als het gaat om de mogelijkheden van natuurlijk bodemherstel en onderzoek. GOUDasfalt levert mensenkracht en de geschikte locatie, want de bodem onder het terrein is de afgelopen tachtig jaar behoorlijk vervuild geraakt door de productie van asfalt.

Studenten van University Wageningen deden eerst onderzoek naar de haalbaarheid van mogelijkheden voor natuurlijk bodemherstel. Daarna heeft Geofoxx in april 2019 drie verschillende experimentvakken op GOUDasfalt ingezaaid. Twee vakken met een zadenmix van planten die vervuiling te lijf gaan, waaronder koolzaad en klaver. Het derde vak is een controle vak. Vrijwilligers van o.a. Segment en AVSZ onderhouden de vakken en halen het onkruid weg.

De komende vier jaar worden de planten ieder seizoen gemaaid. Geofoxx en partners onderzoeken de planten en de effecten op de bodemverontreiniging, het bodemleven en klimaatadaptatie. Ook het bodemleven wordt gevolgd, net als de waterhuishouding en het lokale weer. Uit de onderzoeksgegevens worden lessen getrokken waarmee plantenkracht mogelijk ook op andere industrieterreinen kan worden getoetst.

Plantenkracht maakt GOUDasfalt weer een stukje groener. Het onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda, de milieudienst ODMH, Strukton, Orvion en Weerclub Gouda.