Met plantenkracht de vervuiling te lijf

Zoals bekend is de grond op GOUDasfalt vervuild. Normaliter wordt vervuilde grond elders gestort of afgedekt. Zo wordt het probleem niet echt opgelost. GOUDasfalt wil graag kijken of dat anders kan. Bureau Geofoxx onderzoekt daarom of bepaalde planten kunnen bijdragen aan het verminderen van de bodemverontreiniging. Deze natuurlijke vorm van bodemherstel wordt ook wel fytoremidiatie genoemd.

Binnenkort wordt hier mee gestart. In overleg met de Omgevingsdienst wordt op verschillende plekken op het terrein het asfalt weggehaald en vervangen door een laagje schone grond en planten. Geofoxx gaat monitoren wat deze planten met de vervuiling doen.

De vergroening van het terrein is niet alleen bedoeld om de verontreiniging op een goede manier op te lossen. Asfalt is ook schadelijk voor het bodemleven en de biodiversiteit en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Alleen daarom al is het van belang om de asfaltoppervlakte op het terrein te verkleinen. Zo proberen we het terrein zowel boven- als ondergronds groener en gezonder te maken.