Een Escher op GOUDasfalt

De Lange Arm is de grote transportband die het terrein en ons logo siert. Het is een icoon voor Gouda en voor GOUDasfalt. Tot de sluiting van Koudasfalt, in 2013, was de Lange Arm volop in bedrijf om grondstoffen vanuit de schepen naar de diverse vakken op het terrein te brengen.

Hans Dupree attendeerde ons erop dat de Lange Arm een ontwerp is van de firma Escher uit Den Haag. In 1964 kreeg het bedrijf een opdracht tot het leveren van een draaibare arm met transportband.

De naamgever van de firma Escher, Ir. A. Escher, is een neef van de bekende graficus M.C. Escher. De beroemde neef tekende ook het logo van de Haagse machinefabriek.

De Lange Arm is niet meer weg te denken van het GOUDasfalt terrein. Uit technisch onderzoek is gebleken dat de constructie in redelijke staat verkeert, maar dat er vroeg of laat wel actie genomen dient te worden om de Lange Arm te conserveren.

Daarom hebben we een werkgroep in het leven geroepen die onderzoekt welke acties nodig zijn voor het conserveren en of hiervoor fondsen gevonden kunnen worden. We kunnen daarvoor nog mensen gebruiken die iets weten van techniek en/of fondsenwerving. Heb je zin en tijd om ons te helpen? Laat het ons weten via info@goudasfalt.nl.