Filmopnames over Plantenkracht op GOUDasfalt

De Provincie Zuid-Holland heeft op 9 oktober een filmpje gemaakt over Plantenkracht op GOUDasfalt. Ook Geofoxx uit Gouda en Orvion in Stolwijk zijn als experts betrokken bij Plantenkracht. De Provincie Zuid-Holland is opdrachtgever en filmde 9 oktober hoe het project er voor staat. Het filmpje komt binnenkort op YouTube beschikbaar.

Voor GOUDasfalt vertelt Wouter Enderink hoe Plantenkracht hier is ontstaan en dat het zoeken naar innovaties om bodemvervuiling aan te pakken prima past bij de ambities op GOUDasfalt. Begin oktober zijn drie emmers met planten getrokken voor het onderzoek hoeveel verontreiniging de planten dit groeiseizoen hebben opgenomen. De emmers zijn naar Geofoxx gebracht waar de planten worden gedroogd en gemalen, waarna het XRF-onderzoek met röntgenstralen naar zware metalen kan beginnen.

Regenwater en plantenwortels
Jeroen Oosterwegel werkt voor Geofoxx het bureau voor milieu expertise in Gouda en ervaart het samenwerken met een burgerinitiatief bij een bodemsanering als bijzonder positief. Maar er zijn meer dingen bijzonder: dat is niet alleen de bodemsanering met de kracht van planten maar ook hoe regenwater en plantenwortels bacteriën in de grond brengen. Bacteriën die bijdragen aan een natuurlijke afbraak van verontreinigingen en het bodemleven weer op gang helpen brengen.

PFAS afbrekende bacteriën
Het was een verrassing toen bij het onderzoeken van de GOUDasfalt grondmonsters bij Geofoxx en Orvion in Stolwijk het vermoeden ontstond dat er een bacterie was aangetroffen, die lijkt op PFAS afbrekende bacteriën. PFAS is een verzamelnaam voor schadelijke stoffen die niet afbreekbaar zijn en in de grond voorkomen, waardoor het verplaatsen van grond aan strengere regels werd gelegd. Dat zorgt -net als de stikstofnormen- voor vertragingen in de bouw.

Paul Appeldoorn van Orvion is de monsters van GOUDasfalt nader aan het onderzoeken, want als planten ook kunnen helpen bij de oplossing van het PFAS probleem dan zou  dat goed nieuws zijn. In een uitbreiding op het project Plantenkracht zijn Geofoxx, Orvion, de Omgevingsdienst Midden-Holland en de provincie Zuid-Holland op zoek naar deze bacterie: de “PFAS-eater”.