Tiny Houses op GOUDasfalt?

tiny-houseIn de raadsvergadering van 22 november uitte het college van B&W de wens om in Gouda, en dan bij voorkeur op GOUDasfalt, ruimte te maken voor zogenaamde Tiny Houses. De Tiny House Movement is al een paar jaar in opmars en draait vooral om de vraag hoe je prettig kunt leven zonder overtollige ballast en op zo’n manier dat je het milieu zo min mogelijk belast en jezelf optimale vrijheid gunt. Tiny Houses zijn, zoals het woord al zegt, klein, idealiter zelfvoorzienend, bouwkundig en esthetisch van goede kwaliteit en meestal makkelijk verplaatsbaar.

Het is goed om te merken dat deze nieuwe manier van wonen in de Goudse politiek een enthousiast onthaal krijgt. In onze plannen voor GOUDasfalt hebben we van meet af aan de wens opgenomen om wonen op het terrein mogelijk te maken. Tiny Houses in enigerlei vorm lenen zich daar goed voor, omdat ze makkelijk en zonder te heien te plaatsen zijn en ze qua nutsvoorzieningen (water en elektra) zelfvoorzienend zijn. Ook de filosofie achter dit woonconcept past goed bij GOUDasfalt.
tiny-house-interiorHet is nu eerst zaak om de tijdelijke herbestemming van het GOUDasfaltterrein rond te krijgen: zonder dat is wonen op het terrein niet toegestaan. Zodra dat rond is, gaan we graag in gesprek met diverse aanbieders van     deze woonvorm. Ook in Gouda zijn hier ondernemers mee bezig.

Save