Flexibel ontwikkelplan voor de inrichting

Sinds een half jaar werkt GOUDasfalt met steun van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie aan een flexibel ontwikkelplan voor de inrichting van het terrein. We doen dat in nauwe samenwerking met de gemeente Gouda en met steun van stedenbouwkundig adviesbureau OD205.

Dit traject moet de kaders en uitgangspunten opleveren voor het uiteindelijk door de gemeente op te stellen bestemmings- of omgevingsplan. Dit is een belangrijk traject om ook op lange termijn de (juridische) ruimte te krijgen voor de ontwikkelingen die GOUDasfalt voor ogen heeft.

Inmiddels zijn we zover dat we een ‘vlekkenplan’ hebben gemaakt. Dat geeft aan hoe we het terrein op basis van functies kunnen indelen terwijl we tegelijk voldoende flexibiliteit inbouwen om soepel te kunnen inspelen op kansen en ontwikkelingen. Aan de hand van dat plan voeren we de komende maanden overleg met de gemeente en laten we de inwoners van Gouda met ons meedenken. Daarvoor ontwikkelen we een speelse en uitnodigende werkvorm.