Behoud de Lange Arm – Gouds ICOON aan de IJssel

Aan de Hollandsche IJsseloever ten zuiden van Gouda ligt het terrein van GOUDasfalt, op de locatie van de voormalige Koudasfaltcentrale KWS. De fabriek is in 2013 stilgelegd en in 2016 afgebroken. Bij de afbraak is vrijwel de gehele fabriek verwijderd, met uitzondering van enkele gebouwen, twee zandtrechters, een aanvoerband en een zwenkarm, de Lange Arm.

Het terrein is in beheer gegeven aan Stichting GOUDasfalt. De stichting is verantwoordelijk voor het onderhoud en behoud van het terrein en alles wat zich daarop bevindt. Sinds 2016 wordt het terrein omgetoverd tot een robuuste en levendige stadsoever waar verschillende ambachtelijke bedrijven, het stadsstrand met horeca, sport, yoga en scouting een plek hebben gevonden. Het terrein wordt gebruikt voor tal van evenementen.

 

De Lange Arm, aanvoerband en trechters

Een van de meest in het oog springende onderdelen van de vroegere asfaltfabriek is ‘de Lange Arm’, met bijbehorende aanvoerband en trechters. In 1964 kreeg de firma Escher opdracht van de Asfalt Centrale Gouda tot het leveren van een draaibare arm met een aanvoerband, voor het vullen van de bunkers met zand en grind. Directeur Escher was een neef van de kunstenaar M.C. Escher, die het logo van de fabriek maakte.

Bij de sloop van de fabriek is veel schade ontstaan, de bedrading is afgeknipt en de besturing van de Lange Arm onklaar gemaakt. De aanvoerband en Arm kunnen niet meer draaien. De Nederlandsche Stichting voor het Erfgoed van Kranen (NedSEK) heeft in 2015 een rapport opgesteld conform de waarde criteria van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Een van de beoordelingen is: ‘De Arm is dus zeker zeldzaam.’

 

Behoud

Het behoud van de Lange Arm, de bijbehorende trechters en aanvoerband is van groot belang. De Lange Arm is gezichtsbepalend voor het terrein. Op het terrein zelf vormt zij het verbindende element. Waar je ook bent, de Lange Arm herinnert je aan de historie van deze plek. De vrijwilligers van de projectgroep ‘Lange Arm’ willen zich inzetten voor het behoud van dit industrieel erfgoed. Diverse deskundigen zijn ingeschakeld, waarna een lijst van werkzaamheden opgesteld is. Er zijn drie doelen gedefinieerd: Veiligheid, Verven en Verlichten. Daarna zijn er diverse offertes opgevraagd voor het onderhoud van de constructies en verlichting van de Lange Arm. Het is niet de bedoeling om de installatie weer werkend te krijgen, maar deze te conserveren in de huidige staat. Daarmee zorgen we voor behoud van een ICOON van het industrieel verleden en leveren wij een bijdrage aan het uiterlijk van Gouda en haar plaats aan de Hollandsche IJssel.

 

Werkzaamheden

De werkzaamheden zijn verdeeld in drie hoofddoelen.
VEILIGHEID: constructieve werkzaamheden en beveiliging van trappen tegen inklimmen.
VERVEN: behandeling met Owatrol ter voorkoming van verdere aantasting van het metaal en het behoud van het huidige, verweerde uiterlijk.
VERLICHTING: na afloop van de werkzaamheden zal de Lange Arm voorzien worden van verlichting.

Start van het project begin 2021 en afronding 2022.

 

Vrijwillige medewerkers

Stichting GOUDasfalt is een burgerinitiatief met meer dan 200 vrijwillige medewerkers met ieder hun eigen vaardigheden en kwaliteiten. Bij het project ‘Lange Arm’ zijn ongeveer 25 van hen betrokken. Een aantal technisch onderlegde vrijwilligers neemt onderhouds- en opbouwwerkzaamheden op zich, behalve die werkzaamheden die alleen door externe professionals kunnen worden uitgevoerd. Voor het werken met een hoogwerker volgt iedereen een veiligheidsinstructie. Door mee te werken aan het behoud van de Lange Arm en de bijbehorende trechters en aanvoerband zetten de vrijwilligers samen de schouders er onder en doen ze iets voor hun stad. Daarbij wordt ieders kwaliteit benut. Ook draagt het samenwerken bij aan onderlinge saamhorigheid en de mogelijkheid om andere Gouwenaars (beter) te leren kennen.

 

Financiën

Stichting GOUDasfalt heeft voor deze werkzaamheden een hoogwerker aangeschaft. Inmiddels heeft de stichting de kosten van de werkzaamheden met de hoogste veiligheidsprioriteit (zoals het herstel van de poten onder de aanvoerband) reeds gefinancierd. Stichting GOUDasfalt is echter niet in staat om de totale financiering van het behoud van de Lange Arm en toebehoren op zich te nemen. Een klein deel van de werkzaamheden zal door externe (betaalde) professionals moeten worden uitgevoerd. Voor de rest kan de projectgroep een beroep doen op de vrijwilligers van GOUDasfalt. De werkzaamheden die zij uitvoeren brengen natuurlijk ook materiaalkosten met zich mee. Daarnaast wordt een eenvoudige catering voor hen geregeld.

 

Projectgroep ‘Lange Arm’ zoekt namens het bestuur van Stichting GOUDasfalt naar financiering door sponsoring, fondsenwerving en crowdfunding.

 

Draagt u bij aan het behoud van de Lange Arm, de trechters en de aanvoerband?

 

stichting GOUDasfalt | NL45RABO 03506 77 816 | o.v.v. donatie Lange Arm

Gouderaksedijk 32 | 2808 NG Gouda

LangeArm@GOUDasfalt.nl