GOUDasfalt zoekt vrijwilligers

De afgelopen tijd zijn veel nieuwe vrijwilligers aan de slag gegaan op GOUDasfalt. In de warmoezerij, in de bouwploeg, in de licht-en-klussengroep, met het groen, voor begeleiding van de leerlingen van Het Segment, op de GEIN etc. We zijn nog op zoek naar mensen die het leuk vinden om mee te werken aan de interne organisatie. Samen met collega’s die al in het GOUDasfaltKantoor (GAK) aan de slag zijn.

Wat regelt/coördineert het GAK?
Veel rond planvorming, beheer van het terrein, evenementen (dit jaar helaas bijna niet), ondernemers die hun bedrijf willen starten op GOUDasfalt, groen, warmoezerij, enz. Daarbij wordt nauw samen gewerkt met de vele actieve vrijwilligers die in een van de projecten aan de slag zijn.
In het GoudAsfaltKantoor worden ook regelmatig mooie, nieuwe ideeën bedacht. Zoals recent de mooie oplossing voor het gebruiken van IJsselwater voor de dorstige planten en bomen.

Zin om mee te doen?
Of eerst meer weten? Neem dan even contact op met Wilma Gottschalk, vrijwiligerscoördinator. Is het niet voor jezelf maar ken je iemand die hiervoor geknipt zou zijn? Geef de gegevens door en er wordt contact opgenomen. De vrijwilligerscoördinator is bereikbaar via: vrijwillligers@goudasfalt.nl.