Zonnig nieuws over onze duurzame energie

Zon op GOUDasfalt is het eerste collectieve zonnepanelenproject in Gouda. Sinds eind 2019 wordt er met twee productie-installaties van in totaal 424 zonnepanelen groene stroom opgewekt. De ene installatie ligt op het dak van een gebouw, het Laboratorium, en de andere installatie, veel groter, op de speciaal hiervoor in eigen beheer gemaakte dakconstructie. Dankzij de inzet van vele partijen – grotendeels vrijwillig – kan GOUDasfalt daarom nu gebruik maken van eigen, groene, duurzame energie.
De opbrengst
Tot op heden is ruim 28.000 kWh opgewekt. Voor 2020 gaan we uit van een voorzichtige raming van 100.000 kWh opbrengst van de panelen. Onze ramingen zijn voorzichtig. Wanneer het een mooie zomer wordt met veel zon, dan is een aanzienlijk hogere opbrengst te verwachten.
Meekijken
Voor de liefhebbers zijn de actuele prestaties in realtime te volgen:
Verbruik GOUDasfalt
Deze voorzichtig geraamde opbrengst is al voldoende om het totale verbruik in kilowatt-uur van GOUDasfalt op jaarbasis te dekken. De panelen leveren echter alleen overdag stroom en in de zomer zullen zij meer vermogen leveren dan in de winter. Maar GOUDasfalt gebruikt natuurlijk ook ‘s avonds en in de winter stroom. GOUDasfalt zal dus op die momenten bij Greenchoice stroom moeten inkopen. Dit betekent dat er soms stroom zal worden verkocht aan Greenchoice en soms stroom tegen een hogere prijs zal moeten worden gekocht. Bij een grootverbruik aansluiting zoals GOUDasfalt heeft kan er immers niet gesaldeerd worden. Maar per saldo blijft de business case meer dan interessant.
Financiële opbrengst
Voor de financiën van de Stichting Zon op GOUDasfalt maakt het niet zoveel uit wat er met de opgewekte stroom gebeurt, of deze op het GOUDasfaltterrein wordt verbruikt of wordt teruggeleverd aan het stroomnet. De opbrengst is voor Zon op GOUDasfalt en met die opbrengst worden in de eerste plaats de verplichtingen naar de obligatiehouders betaald.
Subsidie
Voor de opgewekte stroom krijgt Zon op GOUDasfalt in de eerste plaats subsidie van het RVO, een overheidsinstelling die zich richt op het bevorderen van nieuwe energiebronnen en ook de subsidies daarvoor verzorgt. Deze zogenaamde SDE+ subsidie is voor de gehele vijftien jaar gegarandeerd en biedt Zon op GOUDasfalt en alle obligatiehouders – en niet te vergeten ook GOUDasfalt – dus zekerheid voor voldoende financiële opbrengst gedurende de gehele looptijd van het project.
Greenchoice
Daarnaast is er nog een inkomstenbron. Voor de opgewekte stroom die GOUDasfalt niet zelf gebruikt en teruglevert aan het net, krijgt GOUDasfalt van Greenchoice namelijk een zogenaamde ’terugleververgoeding’. Het gaat niet om grote bedragen, zo’n 6 cent per kWh, maar bij grote volumes kan het om interessante bedragen gaan. Ook deze ontvangsten gaan naar Zon op GOUDasfalt.
Eigen verbruik
Er is nog een derde financiële stroom. Normaal gesproken betaalt de Stichting GOUDasfalt voor haar stroom het gebruikelijke markttarief van rond de 17 cent per kWh. Maar GOUDasfalt kan nu gebruik maken van de ‘gratis’ eigen opgewekte stroom. Omdat we dan de terugleververgoeding mislopen (de opgewekte stroom wordt immers zelf verbruikt en niet teruggeleverd), is afgesproken dat GOUDasfalt hiervoor aan Zon op GOUDasfalt een vergoeding gelijk aan de terugleververgoeding van Greenchoice betaalt. Een bijkomend voordeel voor GOUDasfalt is dat GOUDasfalt iets minder voor de stroom betaalt dan het geval zou zijn zonder zonnepanelen. Dit voordeel kan worden aangewend om de investering ten behoeve van de aanleg van de constructie waar de zonnepalen van het zonnedak op rust te terug te verdienen.
Inkomsten versus uitgaven
Uit de eerdergenoemde inkomsten komen voor Zon op GOUDasfalt voldoende middelen beschikbaar om de uitgaven te dekken. Dat zijn kort samengevat:
• accountantskosten;
• de dividendbetalingen van 2% aan de obligatiehouders;
• en de aflossingen van de uitstaande obligaties gedurende de komende jaren.
Kijk voor meer informatie op: www.goudasfalt.nl/zon.