Energie Coöperatie Gouda

De Energie Coöperatie Gouda is een zelfstandige bewonersorganisatie, zonder winstoogmerk en zonder commerciële belangen met bedrijven. Zij is er voor iedereen die concreet aan de slag wil met duurzaamheid en energiebesparing. De coöperatie heeft als doel het realiseren van grote lokale duurzaamheidsprojecten én kleinschalige wijkprojecten en op het daadwerkelijk (doen) produceren van duurzame energie in, voor en met de stad en wijk. Samen met GOUDasfalt heeft de Energie Coöperatie Gouda gewerkt aan het mogelijk maken van een duurzame energievoorziening, met 100% groene Goudse stroom, op en voor GOUDasfalt. Meer informatie www.energiecooperatiegouda.nl .