Participeren

Om het project Zon op GOUDasfalt mogelijk te maken, moeten we eerst investeren! Voor de aanschaf en installatie van de circa 410 zonnepanelen, de onderliggende staalconstructie en de eenmalige projectkosten is € 123.000 nodig. Dit bedrag willen we voor 1 maart 2019 bij elkaar brengen. Dat doen we door de uitgifte van obligaties. Obligatiehouders worden dus kapitaalverschaffers van Zon op GOUDasfalt! Ze ontvangen daarvoor een jaarlijks rendement.

Een obligatie in het project Zon op GOUDasfalt betekent een bijdrage aan minder CO2-uitstoot en tevens financiële ondersteuning van GOUDasfalt bij de exploitatie van het terrein. Daarnaast levert het ook nog eens een leuk rendement op.

Meer informatie over investeren in zonne-energie met Zon op GOUDasfalt is te lezen in de prospectus, waarin alle informatie op de rij is gezet. Meer informatie over de inschrijvingsprocedure voor de obligaties vind je op Aanmelden.