Kleiwerkplaats Witheet

Fenna ter Haar / Kleiwerkplaats Witheet

 

Fenna is op woensdag aanwezig in haar kleiwerkplaats (2e cabin links op het terrein).
Binnenkort volgt hier meer info.