Prijsvraag watersysteem GOUDasfalt: doe ook mee!

GOUDasfalt is op zoek naar ideeën om meer regenwater op te vangen en te verdelen over het groen op het terrein. Waterbeheer is op GOUDasfalt niet gemakkelijk omdat in de bestaande laag asfalt niet mag worden geboord. Daarom nodigt GOUDasfalt met een prijsvraag alle Gouwenaren en mensen uit de omgeving uit om met creatieve oplossingen te komen voor betere wateropslag en distributie over het terrein daar waar nodig. Op zaterdag 9 april om 11.30 u. is er een informatiebijeenkomst,

GOUDasfalt is van en voor de Gouwenaars en de omgeving. Duurzaamheid en creativiteit staan hoog in het vaandel bij de vrijwilligers, de ondernemers, maar ook bij bezoekers van het terrein. Regelmatig bieden mensen ongevraagd creatieve ideeën voor het terrein. Nu draait GOUDasfalt de rollen om en vraagt met een prijsvraag om creatieve oplossingen voor de opvang en verdeling van regenwater.

 • Bedenk een systeem waarmee GOUDasfalt minimaal 60.000 liter regenwater vanaf het zonnedak kan opslaan en op gewenste tijdstippen weer kan verdelen over het terrein?

Liters regenwater
Het terrein van GOUDasfalt is bijna 30.000 m2 groot. Bij elke regenbui valt er een flinke plas water. Stel, er valt 1 mm regen. Dan is dat 1 liter water per m2 grondoppervlak, dus een kleine 30.000 liter op het hele terrein. Nu valt er jaarlijks gemiddeld 700 mm regen. Dat betekent dat het op heel GOUDasfalt over in totaal circa 21 miljoen liter regenwater gaat. Dit water vloeit grotendeels weg naar de Hollandsche IJssel en een deel zakt in de grond of het verdampt. Het grote zonnepanelendak (ruim 600 m2) leent zich uitstekend om het opgevangen regenwater via de bestaande goten-constructie op te slaan.

Droge maanden
In droge perioden wordt er nu water opgepompt vanuit de Hollandsche IJssel en naar de plekken gebracht waar het nodig is, bijvoorbeeld voor het besproeien van planten. Dit is echter erg arbeidsintensief. GOUDasfalt wil mede daarom de watertoevoer uit de IJssel tot een minimum beperken en meer regenwater opvangen en gebruiken. Dat is niet eenvoudig. In de asfaltondergrond van het GOUDasfalt-terrein mag niet worden geboord of gegraven. Daardoor zijn er veel obstakels voor de waterleidingen, elektriciteitskabels en riolering.

Prijsvraag wateropvang
GOUDasfalt roept iedereen op om met creatieve oplossingen te komen voor de opvang en verdeling van regenwater. Een jury van vijf mensen die allemaal nauw betrokken zijn bij GOUDasfalt, beoordeelt de inzendingen. Het winnende idee wordt beloond met een tegoedbon van € 250, te besteden bij geselecteerde ondernemers op het terrein van GOUDasfalt. En, na realisatie, een naamsvermelding op een plaquette.

Randvoorwaarden voor het systeem
Randvoorwaarden waar het systeem aan moet voldoen:

 • Gebruik van duurzame materialen en systemen.
 • Te bedienen vanaf de plaats waar het water nodig is.
 • Rekening houdend met het voorkomen van de legionellabacterie bij het sproeien.
 • Rekening houdend met het voorkomen van algen aangroei in de opslag.
 • Rekening houdend met overige objecten en evenementen op het terrein.
  Hierdoor kan geen sprake zijn van permanente verstoring en oplossing moet recht doen aan het industriële karakter van het terrein.
 • Rekening houdend met een beperkt financieel budget en uitvoerende werkzaamheden dienen zoveel als mogelijk door vrijwilligers te worden gedaan.
 • Perforatie van de laag asfalt in de zin van boren, zagen of graven is, afhankelijk van de locatie, niet of zeer beperkt mogelijk.
 • Systeem hoeft niet 24/7 in bedrijf te zijn.
 • Winnaar doet afstand van het intellectueel eigendom.
 • In het kader van ‘Samen maken we de stad’ heeft het geen zin om reeds gepatenteerde systemen aan te bieden. Er wordt voorrang gegeven aan een door burgers aangedragen creatieve oplossing.

Informatiebijeenkomst op 9 april a.s.
Doet u ook mee? Dan zien wij u graag op de informatiebijeenkomst op GOUDasfalt op 9 april om 11.30 uur. Hier vertellen wij u uitgebreid over de mogelijkheden én uitdagingen van het GOUDasfalt terrein. Ook laten we met plattegronden en foto’s zien wat er gebeurt, wat er wel en wat er niet kan. Aanmelden kan via prijsvraag@goudasfalt.nl.

Insturen plan kan tot uiterlijk dinsdag 31 mei 2022.

Meer informatie nodig?
Neem dan contact op met Lex Schrijvers, vrijwilliger van GOUDasfalt, lex.schrijvers@goudasfalt.nl of telefonisch: 06 – 51561941.