GOUDasfalt verandert

Planologisch

Steeds vaker laten gemeenten hun traditionele rol als regisseur van stedelijke ontwikkeling over aan een derde partij. In Gouda staan de inwoners te popelen om het heft in eigen handen te nemen. Gemeente Gouda en GOUDasfalt sluiten een samenwerkingsovereenkomst af voor de komende jaren. De op te stellen businesscase is de basis voor een flexibel bestemmingsplan. Een regelluwe zone als opmaat naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet.