GOUDasfalt vergroent

Natuur en ecologie

GOUDasfalt haalt de natuur de stad in. De combinatie van een historische binnenstad met een getijdenrivier is aantrekkelijk. Op GOUDasfalt wordt dat pas echt zichtbaar en beleefbaar. Nu is de locatie verre van groen, maar door specifieke beplanting en goed beheer zal dat snel veranderen. De westkant van het terrein, naast de groene zelling, is ideaal voor een getijdenoever met flauwe oevers voor een gevarieerde flora en fauna.