GOUDasfalt vernieuwt

Innovatief

De locatie nodigt uit tot innovaties op het gebied van biosanering, energie, duurzaamheid en flexibele woonvormen op een eb- en vloedlocatie. Deze innovaties bieden kansen op samenwerking met kennisinstituten en bedrijven. Hoe kunnen we met behulp van de natuur en de tijd de bodem schoon krijgen? Hoe bouw je energiezuinig of zelfvoorzienend in een eb- en vloedgebied, hoe worden drinkwater- en rioleringsaansluitingen flexibel? Hoeveel energie kan de getijdenwerking in de Hollandsche IJssel opleveren? Dergelijke experimenten leveren technologie op die voorziet in een groeiende behoefte.