Steun ons in het Huis van de Stad

Op maandagavond 3 juni was er in het Huis van de Stad een Commissievergadering Fysieke Leefomgeving. Het bestemmingsplan GOUDasfalt was het eerste inhoudelijke onderwerp op de agenda. Op de publieke tribune zat een grote schare betrokkenen bij GOUDasfalt. Na een korte inleiding, is er goed gebruik gemaakt van het spreekrecht. Ook hebben de commissieleden hun vragen kunnen stellen, zowel aan de insprekers als aan het college. Kom op woensdagavond 5 en 12 juni naar de volgende openbare vergaderingen over het nieuwe bestemmingsplan GOUDasfalt en steun ons in de strijd voor een toekomstbestendig plan.

Het bestemmingsplan gaat over de juridische borging van de GOUDasfalt-bestemming. Nu heeft het terrein formeel nog de bestemming ‘asfaltcentrale’. Met ontheffingen hierop is ervoor gezorgd dat GOUDasfalt er zich de afgelopen jaren heeft kunnen ontwikkelen. Het nieuwe bestemmingsplan moet verdere ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst borgen. Over hoe dat moet worden verwoord en kan worden gerealiseerd, verschillen de meningen tussen gemeente en GOUDasfalt.

Woensdag 5 juni is de volgende stap in de behandeling van het plan door de gemeenteraad. Een week later, op woensdag 12 juni, is de formele raadsvergadering over dit onderwerp. Beide vergaderingen zijn openbaar. We roepen iedereen die GOUDasfalt een warm hart toedraagt op om op de publieke tribune van het Huis van de Stad plaats te nemen en GOUDasfalt te steunen.

Participatie voor breed gedragen plan
De afgelopen jaren heeft GOUDasfalt actief gewerkt aan het proces om te komen tot een nieuw bestemmingsplan. We hebben documenten opgesteld en op diverse wijze gesprekken gevoerd met ondernemers, omwonenden en andere belanghebbenden. Hiervoor hebben we subsidie verkregen en zijn we – zelfs landelijk – regelmatig als voorbeeldproject genoemd met participatierondes als Next Level, Stadslabs en diverse andere participatie-experimenten. Alle inspanningen hadden tot doel om te komen tot een breed gedragen GOUDasfalt-bestemmingsplan. De gemeente heeft ons daarin gesteund en is enthousiast aan de slag gegaan.

Kennis en energie
Uit dit proces is gebleken dat we heel veel kennis en kunde binnen GOUDasfalt hebben om ook dit soort ingewikkelde materie aan te pakken en hieraan te werken vanuit de verschillende disciplines die hierbij nodig zijn. Dat werd ook recent duidelijk in de samenspraak tussen de stichting GOUDasfalt en de groep initiatiefnemers. Er is veel energie om het juiste voor GOUDasfalt voor elkaar te krijgen.

Steun vanaf de tribune
Het bestemmingsplan dat door de gemeente in procedure is gebracht, is niet het GOUDasfalt-bestemmingsplan zoals wij dat voor ons zien voor een toekomstbestendig GOUDasfalt. Daarom hebben wij de zienswijze(n) ingediend en zijn we van de partij bij de inspraakrondes. Het is dan ook fijn dat we dit met elkaar doen en dat de publieke tribune bij de komende vergaderingen vol zit, net als afgelopen maandag.