Segment en GOUDasfalt vaste partners

De vlaggen mogen uit! Het eerste lustrum voor de succesvolle samenwerking tussen GOUDasfalt en GsG Het Segment is een feit. Beide partijen kijken tevreden terug op de afgelopen vijf jaar waarin leerlingen van Het Segment praktijkonderwijs krijgen door, onder begeleiding, allerlei klussen op GOUDasfalt uit te voeren.

Onvermoeibaar fietst begeleider Jean Lamaison iedere woensdag, zowel in de ochtend als in de middag, van en naar praktijkschool Het Segment aan het Van Bergen IJzendoornpark. Daar haalt hij een ploegje van maximaal vier leerlingen op om ze te begeleiden richting GOUDasfalt. Aangekomen op de Gouderaksedijk zet hij vervolgens zijn pet van GOUDasfalt-vrijwilliger op. In die hoedanigheid gaat hij met de leerlingen, van gemiddeld 15 jaar, aan de slag. Samen voeren ze allerhande werkzaamheden uit op GOUDasfalt.

Allerhande klussen
Dat doen de leerlingen voor hun WEP-stage, dat staat voor WerkErvaringsProject. Na deze stage, die ze in kleine groepjes doen, stromen ze door naar een individuele stage.

Begeleider Jean wordt op GOUDasfalt geassisteerd door Johan Moen en Hans Wijnsema. Handige mannen die met de handige leerlingen allerlei klussen doen die op de prioriteitenlijst van GOUDasfalt staan. Dat varieert van hulp bij het groenonderhoud tot hulp bij het bouwteam of het afvoeren van afval. Soms betreft het werkzaamheden bij de ondernemers op het terrein. En bij slecht weer wordt er binnen geklust, bijvoorbeeld verf- en schuurwerk.

Samen enthousiast
Jean is enthousiast over de snelheid waarmee de leerlingen zelfstandigheid opdoen, de weg weten naar materiaal en materieel op het terrein en eigen initiatief tonen bij de werkzaamheden. De leerlingen genieten zichtbaar omdat ze graag buiten werken en omdat ze, net als hun school Het Segment, blij zijn met de variatie aan werkzaamheden op het terrein. Kortom, iedereen is enthousiast over de ontwikkelingen in deze samenwerking. GOUDasfalt hoopt dan ook nog lange tijd door te kunnen gaan met deze maatschappelijke en educatieve rol.