Project Signmaking en Wayfinding voor GOUDasfalt door Utrechtse Nimeto-studenten

Van 25 maart t/m 5 april gaan 18 studenten van de Nimeto-opleiding Signmaking en Wayfinding aan de slag met een mooie opdracht voor GOUDasfalt. Zij gaan ons onder andere helpen met een analyse van het terrein, een 3D-plattegrond, de inrichting van de entree en een voorstel voor bebording en bewegwijzering. Deze opdracht past uitstekend bij de wens van GOUDasfalt en haar ondernemers om het terrein beter in kaart te brengen en overzichtelijker te maken.

Al een tijdje praten we op GOUDasfalt over hoe we het terrein beter in beeld kunnen brengen. Vragen die daarbij horen zijn: Waar moet je zijn? Hoe kom je daar? Wat is een vanzelfsprekende inrichting van het terrein? En welke visuele accenten gebruiken we daarvoor?

Op het terrein is de laatste jaren veel toegevoegd aan bebording, reclame en andere uitingen, maar mogelijk maken al die verwijzingen het terrein juist onoverzichtelijker in plaats van overzichtelijker. Zowel stichting GOUDasfalt als de ondernemers van GOUDasfalt willen graag verbeteringen. Maar hoe doe je dat op een terrein van bijna 3 hectare groot, dat door zijn oorspronkelijke gebruik een bepalende indeling heeft (die je ook nog eens graag wilt behouden omdat het zo mooi de geschiedenis van het terrein vertelt)?

Creatieve ruimtemakers
We hebben de mbo-vakschool Nimeto in Utrecht bereid gevonden om met ons mee te denken over de verschillende aspecten van inrichting, signing en bewegwijzering van GOUDasfalt. En daar zijn we maar wat blij mee! Vanaf 25 maart tot een met 5 april gaan 18 studenten, ook wel creatieve ruimtemakers genoemd, van de opleiding Signmaking & Wayfinding in vijf groepen met onze opdracht aan de slag. Dat alles onder leiding van gespecialiseerde docenten in dit vak. De studenten storten zich op verschillende onderdelen van de terrein-inrichting.

Mogelijke resultaten
We hebben er alle vertrouwen in dat het mooie ideeën oplevert. Voorbeelden van mogelijke resultaten die we kunnen verwachten zijn:

  • een heldere 3D-festivalachtige plattegrond voor de entree van het terrein
  • een analyse van alle beeldmerken van het terrein en het opschonen daarvan voor meer overzicht
  • de zonering op het terrein inzichtelijk maken, bijvoorbeeld door kleurgebruik
  • een inrichting van een entreeplein dat uitnodigt voor verblijf, rondwandeling en routing om alles te ervaren
  • een plan om de oevers van GOUDasfalt meer bij het terrein te betrekken
  • een manier van bebording en bewegwijzering zodat alle verschillende bedrijven goed vindbaar zijn
  • prikkelende visuele accenten om je weg over het terrein te vervolgen

Alle oplossingen krijgen een gemene deler, daarin moeten de groepen ook samenwerken. Zo ontstaat er een familie van ontwerpen, die gezamenlijk een geheel vormen.

Planning
Op maandag 25 maart krijgen de studenten alle benodigde informatie op GOUDasfalt en doen zij hun researchwerk ter plekke. Daarna gaan ze in de ateliers in Utrecht aan de slag met de ontwerpen, maquettes en tekeningen. Gedurende twee weken werken de studenten exclusief aan dit project. Op 5 april worden de resultaten gepresenteerd. Gelukkig hoeven we niet lang te wachten!