Plantenkracht op GOUDasfalt

In overleg met de Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) is er op het terrein van GOUDasfalt op drie plekken asfalt weggehaald en vervangen door een laagje schone grond en planten.

Het asfalt op GOUDasfalt vormt een beschermende laag. Het dekt de bodemverontreiniging af die door de vroegere gebruikers van het terrein is achtergelaten. Maar het asfalt is ook schadelijk voor het bodemleven en de biodiversiteit en draagt bij aan de opwarming van de aarde. Daarom is het van belang om de asfaltoppervlakte op het terrein te verkleinen.

De beplanting gaat hopelijk nóg een belangrijke functie vervullen. Normaliter wordt vervuilde grond afgegraven en elders gestort. Zo wordt het probleem verplaatst in plaats van opgelost. GOUDasfalt wil graag kijken of dat anders kan. Bureau Geofoxx onderzoekt daarom hier of bepaalde planten kunnen bijdragen aan het verminderen van de bodemverontreiniging. Deze natuurlijke vorm van bodemherstel wordt ook wel fytoremediatie genoemd.

Zo proberen we het terrein zowel boven- als ondergronds groener en gezonder te maken.

Bekijk ook:

Eerder verschenen nieuwsberichten:

Experimentvakken
Geofoxx levert de kennis wat betreft de mogelijkheden van natuurlijk bodemherstel en onderzoek. Samen met studenten van University Wageningen is de haalbaarheid van natuurlijk bodemherstel met planten onderzocht. Met grondradaronderzoek is eerst de dikte van de asfaltlaag op GOUDasfalt in kaart gebracht. Daarna is asfalt verwijderd om drie experimentvakken te maken. Geofoxx heeft deze vakken in het voorjaar ingezaaid. Twee vakken met een zadenmix van planten die bodemvervuiling met PAK’s (teerachtige stoffen) en metalen te lijf gaan, waaronder klaver, duizendblad en koolzaad. Het derde vak is een controlevak. Vrijwilligers van Segment en AVSZ onderhouden de plantenvakken.

Breed onderzoek
In oktober 2019 zijn de planten voor het eerst ‘geoogst’, waarmee het onderzoek naar de effecten van planten op de verontreiniging daadwerkelijk kan beginnen. Door de effecten van natuurlijke functies van de planten vier jaar lang te monitoren, wordt kennis opgedaan over de verbetering van de milieukwaliteit. Voor ‘Plantenkracht’ wordt niet alleen de bodemverontreiniging gevolgd, maar ook het bodemleven en klimaatadaptatie. DNA-analyses van de bodem geven inzicht in het bacteriologisch leven en veranderingen daarin. Monitoring van de waterhuishouding en het lokale weer op GOUDasfalt geven inzicht in weersinvloeden.

De komende vier jaar worden de planten ieder seizoen gemaaid voor onderzoek naar de effecten op de bodemverontreiniging, het bodemleven en klimaatadaptatie. De onderzoeksgegevens kunnen later ook op andere industrieterreinen worden getoetst.

Samenwerking
Plantenkracht is opgezet door GOUDasfalt en Geofoxx en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Provincie Zuid-Holland, gemeente Gouda, omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH), Wageningen UR, Strukton, Orvion, Weerclub Gouda en vrijwilligers.