Plantenkracht werkt op GOUDasfalt

Analyse eerste oogst toont aan dat zware metalen door planten worden opgenomen

De bodem van GOUDasfalt is licht tot sterk verontreinigd met zware metalen, PAK en minerale olie. Door een aangebrachte asfaltlaag zijn er geen contactmogelijkheden voor planten en dieren, maar blijft de verontreiniging wel aanwezig. Op GOUDasfalt zijn in het voorjaar van 2019 drie experimentvakken aangelegd. Het asfalt is hier verwijderd en er zijn ter plekke kruiden gezaaid. Geofoxx onderzoekt of, en zo ja op welke wijze, planten de bodemkwaliteit kunnen verbeteren, zie ook eerder bericht via deze link.

Afgelopen najaar zijn de planten voor het eerst gemaaid en onderzocht. Uit metingen van adviesbureau Geofoxx blijkt dat de planten zware metalen uit de bodem opnemen (zie illustratie). De metingen van de experimenteervakken worden vergeleken met wat Engels raaigras op schone bodem opneemt. Door elk jaar het maaisel met metalen af te voeren, kan op termijn de verontreiniging in de bodem verminderd worden. Aandachtspunt is dat dit proces, zoals verwacht, vele jaren kan duren. In het voorjaar van 2020 worden er weer nieuwe metingen van de grond gedaan.

Op deze manier wordt gewerkt aan een steeds duurzamere bodem en groenere leefomgeving!