Pilot Plantenkracht groot succes

De conclusies zijn gereed, het eindrapport is in de maak en wetenschappers zijn enthousiast. Het project Plantenkracht op GOUDasfalt is na vier jaar afgerond. De resultaten zijn hoopgevend voor vervuild Nederland.

Het Goudse milieuexpertisebureau Geofoxx kwam vier jaar geleden met een briljant voorstel voor een pilot op GOUDasfalt. Het idee? Stukken asfalt verwijderen, beplanting aanbrengen en het maaisel van die planten onderzoeken op opname van vervuilende stoffen. Op deze wijze wordt duidelijk of met planten de bodem gesaneerd kan worden.

Planten nemen metalen op
Provincie Zuid-Holland, Milieudienst ODMH, gemeente Gouda en natuurlijk de stichting GOUDasfalt waren enthousiast over dit innovatieve project en participeerden samen in de pilot. Deze werd van 2019 t/m 2023 onder deskundige begeleiding uitgevoerd. Vier jaar lang werd het maaisel van de beplanting uit de bakken heel secuur opgevangen en naar het laboratorium van SYNLAB Analytics & Services in Rotterdam gestuurd voor analyse. Er werden veel zware metalen in de planten gemeten, wat betekent dat tot op worteldiepte die metalen worden opgenomen in de beplanting. Ook de bodemkwaliteit verbetert. Planten brengen enzymen en bacteriën in de grond en hierdoor is het bodemleven weer op gang gekomen. Vooral dat heeft een positief effect op de afbraak van benzeen (een teerachtige stof).

Vergroening van GOUDasfalt
De vervuiling in de bodem onder de vakken op GOUDasfalt komt in 2023 niet meer boven de interventiewaarde uit. Dat betekent dat het niet meer nodig is om de plantvakken weer te asfalteren ter bescherming tegen contact met de ondergrond. In totaal mag nu 120m2 van het terrein openblijven. Dat is een mooie aanvulling op de vergroening van GOUDasfalt.

Kennis delen
Het doel van de pilot was praktijkcijfers op te doen. Tegelijk zijn ook extra vondsten gedaan. Zo is met Plantenkracht een bacterie gevonden die waarschijnlijk PFAS (een verzamelnaam voor giftige stoffen) kan afbreken.

Nu de resultaten bekend zijn, is het tijd om de positieve resultaten te delen in wetenschappelijke tijdschriften en publicaties. De Provincie Zuid-Holland overweegt naar aanleiding van de resultaten om vervuilde industriegebieden over een periode van 10 jaar via Plantenkracht te saneren. Ook vanwege de positieve bijeffecten: planten nemen tevens CO2 op en dragen bij aan het voorkomen van hittestress.

We zijn heel trots dat we als GOUDasfalt hebben meegewerkt aan project Plantenkracht en zo ons steentje kunnen bijdragen aan een beter milieu en een groene, gezonde omgeving!

Lees meer over Plantenkracht op GOUDasfalt.