Mede mogelijk gemaakt door

GOUDasfalt kan alleen slagen door de inzet van onze vrijwilligers en donateurs. Daarnaast wordt de ontwikkeling van het terrein mede mogelijk gemaakt door onderstaande organisaties. Wilt u ook helpen? Neemt u dan contact met ons op.

logo-gemeente-gouda-200x200
GOUDasfalt is voor zowel de initiatiefnemers als de gemeente een avontuur. Burgerparticipatie is een nieuwe aanpak die past bij deze tijd, maar waarvoor geen blauwdruk bestaat. Burgers en
gemeente gaan samen aan de slag. Dat biedt veel meerwaarde: creativiteit, betrokkenheid en versterking van het maatschappelijk draagvlak, de sociale cohesie en de lokale democratie. De gemeente Gouda heeft de grond aangekocht en biedt ons de mogelijkheid het terrein verder te ontwikkelen. Met KWS maken we afspraken over wat we wanneer doen.

 

streekfondskrimpenerwaard_logo

In 2012 is het StreekFonds Krimpenerwaard opgericht. Het fonds wil de cultuurhistorische en landschappelijke waarde van de Krimpenerwaard versterken en het landschap beleefbaar maken. Dat gebeurt door financiële ondersteuning te geven aan kleinschalige en particuliere initiatieven die een zichtbare bijdrage leveren aan dit doel. Speciale aandacht is er voor projecten die een relatie leggen tussen het landelijk gebied en de aangrenzende stedelijke omgeving. Eén van die projecten is GOUDasfalt. We hebben een subsidie van € 4.500,- gekregen voor de herinrichting van de entree.

stimuleringsfonds creatieve industrie
In oktober 2015 schreef het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie een Open Oproep uit gericht op Stadslabs. Onder de titel ‘Anders werken aan urgente opgaven’ werden initiatiefnemers van stadslabs, living labs, ateliers en andere samenwerkingsverbanden uitgenodigd om voorstellen in te dienen voor het opzetten, dan wel doorontwikkelen en professionaliseren, van lokaal verankerde werkvormen, waarin zowel traditionele als nieuwe stadmakers op vernieuwende wijze samen aan oplossingen voor urgente ruimtelijke opgaven werken. Een van de gekozen projecten is GOUDasfalt.

Cyclus
Cyclus helpt ons bijvoorbeeld bij het verplaatsen van spullen naar het GOUDasfaltterrein, zoals de berken en bankjes van het Pauzelandschap.

 

Met hulp van serieuze machines van sponsor De Kwaadsteniet uit Moordrecht lukte het om de tuin rondom de beheerderswoning op de schop te nemen en in luttele weken klaar te stomen voor de Boomfeestdag op 16 maart 2016.