Opening zonne-energiedak GOUDasfalt

Op zaterdag 16 november 2019 om 16.00 uur verricht wethouder Hilde Niezen, met onder meer klimaat, duurzaamheid en bewonersparticipatie in haar portefeuille, de openingshandeling voor de officiële ingebruikstelling van 424 zonnepanelen op GOUDasfalt. Zon op GOUDasfalt levert als eerste Goudse collectieve zonnepanelenproject een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van GOUDasfalt en aan een duurzamer en groener Gouda.  Het project levert sinds half september 2019 volop groene stroom.

Een van de ambities van GOUDasfalt is duurzaamheid en hergebruik van materialen. Daarbij hoort vanzelfsprekend het opwekken van duurzame energie met zonnepanelen. De ambities waren echter groter dan het beschikbare dakoppervlak op het terrein. Met de samengevoegde denk- en uitvoeringskracht van de mensen van GOUDasfalt is er een oplossing gevonden voor een constructie van 24 bij 27 meter dat voldoende panelen kan dragen, waterdicht is en tegelijkertijd een grote overdekte ruimte oplevert. In een periode van 6 maanden is door vrijwilligers aan het zonnedak gebouwd. Sinds half september leveren de panelen groene stroom.

Met een speciaal transport zijn vier overbodig geworden stalen vakwerkspanten aangevoerd, afkomstig uit het gebouw van Group A in het MH4 gebied in de haven van Rotterdam. Deze vormen de door buro IMD doorgerekende hoofdconstructie van het grote zonnedak. Op deze constructie zijn door WLT gesponsorde stalen profielen gelast, waarop de vrijwilligers van GOUDasfalt afgelopen zomer ontelbare houten spanten, dakgoten en zonnepanelen hebben geplaatst en aangesloten. Deze enorme klus is op tijd en zonder kostenoverschrijding gerealiseerd.

GOUDasfalt is bijzonder trots op deze buitengewone prestatie!

 

Extra informatie en cijfers van het grote zonnedak:

  • 4 stalen vakwerkspanten van 27 m1 = 108 m1 totaal
  • 336 m1 stalen profielen voor de panelen
  • 348 stuks zonnepanelen (de overige 76 zonnepanelen liggen op een bestaand dak)
  • 336 m1 goot beplakt met EPDM
  • 60 liter contactlijm
  • 195 houten spanten voor de panelen
  • 000 schroeven
  • 400 mensuren

Energietransitie
Met de plaatsing van 424 zonnepanelen op GOUDasfalt kan jaarlijks voor 112.000kWh aan 100% duurzame energie worden opgewekt. Met deze zelf opgewekte zonne-energie draagt GOUDasfalt bij aan de doelstellingen van energietransitie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De opgewekte stroom betekent – via een subsidieregeling van de rijksoverheid – op termijn ook extra financiële steun voor GOUDasfalt, waarmee zij haar activiteiten voor de inwoners van Gouda en omgeving kan voortzetten. Om het project te financieren, bood GOUDasfalt in december 2018  424 obligaties aan.