Omgevingsplan

Maart 2020 – GOUDasfalt bestaat bijna vier jaar. Er zijn al veel activiteiten op het voormalige industrieterrein ontwikkeld en er hebben diverse evenementen plaatsgevonden. Om het terrein ook op lange termijn een goede invulling te kunnen geven, werkt GOUDasfalt samen met de gemeente Gouda en OD205 aan een nieuw omgevingsplan. Dit project noemen we ‘GOUDasfalt Next Level’.

Eind januari 2020 is een enquête gehouden waarin de stichting GOUDasfalt inwoners van Gouda en omgeving vroeg naar ideeën en suggesties, om te verwerken in de toekomstplannen.

Meer dan 1200 mensen uit Gouda en omgeving vulden de online enquête in. De resultaten leveren veel mooie reacties, bruikbare adviezen, opbouwende kritiek en goede tips op. GOUDasfalt is blij met de response en neemt de enquêteresultaten mee in de besprekingen met de gemeente over het omgevingsplan.

Lees ook: Enquête levert mooie ideeën voor GOUDasfalt.

De inbreng is verwerkt in een eindrapportage Van omgevingsvisie naar omgevingsplan – Een reis van GOUDasfalt, gemeente Gouda en belanghebbende partijen (PDF) die gebruikt zal worden om aan de gemeenteraad van Gouda duidelijk te maken wat haar burgers willen. GOUDasfalt vraagt vervolgens de gemeenteraad deze wensen mogelijk te maken binnen het nieuwe bestemmingsplan (omgevingsplan).

In een eerder traject zijn al vijf ‘stadslabs’ (gesprekken met verschillende partijen) en drie inspiratieavonden (goede voorbeelden van elders) georganiseerd.

 

Waarom een nieuw omgevingsplan?

Wat er allemaal is toegestaan op een terrein wordt voor een belangrijk deel geregeld via een Bestemmingsplan. De term bestemmingsplan wordt als gevolg van nieuwe wetgeving (Omgevingswet) vanaf 2021 ‘omgevingsplan’ genoemd. GOUDasfalt is gevestigd op het oude industrieterrein van de koudasfaltfabriek en het bestemmingsplan moet daarom worden aangepast aan de nieuwe situatie en de nieuwe plannen en wensen voor het terrein.

Inspraak
In de nieuwe Omgevingswet wordt voorgeschreven dat de initiatiefnemer (GOUDasfalt) zelf de participatie moet organiseren, met andere woorden dat zij aan haar direct omwonenden en omgeving moet vragen wat ze van de plannen vinden en welke ideeën en wensen er zijn om het plan tot een succes te maken.
Welke plannen zijn er dan?
GOUDasfalt wil vooral doorgaan waarmee het al is begonnen. Een levendige stadsoever maken met ruimte voor nieuwe ideeën, projecten en plannen, met als doel een aanvulling te zijn op de stad en toegevoegde waarde creëren voor de stad Gouda. Een en ander is toegelicht in het bidbook 2.0 (pdf) dat in 2015 is gepresenteerd.
GOUDasfalt is bedoeld voor iedereen
GOUDasfalt wil een plek zijn ‘van, voor, door en met’ alle Gouwenaars en bewoners van de Krimpenerwaard. Daarom willen we graag dat iedereen meedenkt. 

Van 19 januari tot en met 2 februari 2020 was het mogelijk om jouw ideeën voor GOUDasfalt te geven.

Wil je zien welke activiteiten we al hebben ontwikkeld en welke evenementen hebben plaatsgevonden? Bekijk dan het filmpje en loop met Čiska een rondje over het terrein.

 

GOUDasfalt Next Level is mede mogelijk gemaakt door: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

 

 

Met dank aan sponsors: Woodwave, Hans du Pre en vele vrijwilligers.