GOUDasfalt verdient een beter bestemmingsplan. Kom in actie!

GOUDasfalt biedt ruimte aan ambachten, horeca, sport, recreatie en maatschappelijke initiatieven. Het oude fabrieksterrein is volop in ontwikkeling en voegt waarde toe aan de stad. Formeel heeft het terrein nog steeds een industriële bestemming. Daarom is er een nieuw bestemmingsplan nodig. Daar heeft GOUDasfalt samen met diverse betrokken partijen de afgelopen jaren hard aan gewerkt. Onlangs presenteerde de gemeente Gouda het ontwerpbestemmingsplan, dat de afgelopen weken ter inzage lag. GOUDasfalt is erg teleurgesteld over dit ontwerpbestemmingsplan. Betrokkenen voeren actie voor een beter plan dat GOUDasfalt de kans biedt om zich verder te ontwikkelen.

GOUDasfalt heeft zich altijd hard gemaakt voor een goed en breed gedragen bestemmingsplan voor het terrein. Onmisbaar daarvoor zijn de steun en inbreng van omwonenden, gebruikers van het terrein en actieve vrijwilligers. Participatie dus, precies zoals de bedoeling is volgens de nieuwe Omgevingswet. Uitgangspunten en afspraken zijn vastgelegd in een breed gedragen en enthousiast ontvangen ‘ambitiedocument’. GOUDasfalt was een voorbeeldproject van deze innovatieve werkwijze en kreeg daarvoor vanuit het hele land belangstelling en waardering.

Teleurstellend plan vol fouten
Het ontwerpbestemmingsplan dat de gemeente onlangs heeft opgeleverd is een grote teleurstelling, dat het ambitiedocument volledig naast zich neer heeft gelegd. Wat er nodig is, is een flexibel bestemmingsplan dat ruimte biedt voor de organische ontwikkeling van het terrein. Wat er ligt is een consoliderend plan dat erg beperkend is. Dat geen recht doet aan de input die belanghebbenden in het participatietraject hebben gegeven. Dat geen oog heeft voor de vele functies die het terrein inmiddels heeft gekregen. Dat GOUDasfalt wegzet als evenemententerrein en overloopgebied voor parkeerproblemen in de binnenstad. Dat is een grove miskenning van alles wat er de afgelopen jaren op en dankzij het terrein tot stand is gekomen. Het plan bevat bovendien veel fouten. Als dit plan wordt vastgesteld, kan GOUDasfalt zich nauwelijks blijven ontwikkelen en wordt het moeilijk om nog meer waardevolle maatschappelijke initiatieven op het terrein de ruimte te geven.

Steun GOUDasfalt voor een beter bestemmingsplan
In de afgelopen weken is in vele teams en organisaties gewerkt aan ‘zienswijzen’, een formele reactie op een besluit dat de gemeente wil nemen, op het ontwerpbestemmingsplan. Zowel de Stichting, GOUDasfalt initiatiefnemers en medewerkers alsook de ondernemers hebben Ieder in een eigen zienswijze uitgebreid aangegeven waarom zij niet akkoord zijn met de insteek van het nieuwe voorstel voor het bestemmingsplan.

Wil jij ook dat GOUDasfalt verder kan ontwikkelen tot de levendige stadsoever die we altijd voor ogen hebben gehad en die de stad en omgeving verrijkt? Dan is een flexibel bestemmingsplan gewenst dat GOUDasfalt in staat stelt organisch door te ontwikkelen.

  • Je kunt de zienswijze van initiatiefnemers en medewerkers ondersteunen door deze steunbetuiging www.goudasfalt.nl/zienswijze in te vullen en te ondertekenen.
    Daarmee hopen we de gemeenteraad te overtuigen dat het bestemmingsplan anders moet.

Doe het nu!
Kom in actie voor een toekomstgericht bestemmingsplan voor GOUDasfalt! Kijk op www.goudasfalt.nl/zienswijze en ondersteun de zienswijze van GOUDasfalt initiatiefnemers en medewerkers!