Fasering

GOUDasfalt gaat direct aan de slag zodra het terrein beschikbaar is en zorgt voor reuring en smoel. Het eerste jaar werkt GOUDasfalt in overleg met de gemeente Gouda aan een toekomstbestendig plan (businesscase) voor de verdere ontwikkeling van het gebied.
In de drie jaar daarna werken we verder aan een stabiele basis om het terrein over te nemen. GOUDasfalt betaalt vanaf het begin een vergoeding aan de gemeente voor gebruik van het terrein.
GOUDasfalt hanteert een groeimodel. En is opgebouwd in verschillende fases:

Fasering GOUDasfalt