Veelgestelde vragen

[otw_shortcode_content_toggle title=”Koudasfalt of GOUDasfalt?” opened=”closed”]De Koudasfaltlocatie is een oud industrieterrein op een unieke plek aan de zuidoever van de Hollandsche IJssel, aan de rand van de Goudse binnenstad en de Krimpenerwaard. Burgerinitiatief GOUDasfalt ontwikkelt dit gebied tot een plek waar mensen kunnen wonen en recreëren. Daarnaast geeft GOUDasfalt geeft ruim baan aan ondernemerschap en nieuwe werkgelegenheid. SAMEN maken we de stad.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Wil GOUDasfalt samenwerken met marktpartijen?” opened=”closed”] GOUDasfalt is een burgerinitiatief. Dat betekent dat burgers gezamenlijk het project ontwikkelen. Als marktpartijen aansluiten bij het door ons ontwikkelde gedachtengoed, werken we graag met hen samen. Alleen zo houden we draagvlak.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Hoe komt GOUDasfalt aan geld om zaken te ontwikkelen?” opened=”closed”] GOUDasfalt vindt net als de gemeenteraad dat ons plan de gemeenschap zo min mogelijk moet kosten. Ons hele streven is er juist op gericht het terrein zo waardevol mogelijk te maken voor stad, burgers en buitenlui. Dat komt tot uiting in een overdacht ontwikkel- en exploitatieplan. Een sluitende businesscase is daarbij ook voor GOUDasfalt een randvoorwaarde. In 2015 hielden we een ‘pre-crowdfundingsactie’, die in drie dagen tijd ruim 150.000 euro aan toezeggingen opleverde. Van 2016 tot en met 2020 werken we aan een sluitende exploitatie. Zo is GOUDasfalt in gesprek met de TU-Delft Civiele Techniek, andere kennisinstituten en subsidiegevers om innovatieve en flexibele woonvormen te ontwikkelen die zelfvoorzienend zijn op energiegebied. Diverse ondernemers hebben al belangstelling getoond voor de exploitatie van een stadsstrand, festivals, buitenfilm, toerisme, horeca, veerpont en overnachtingsmogelijkheden.
[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Hoe werkt GOUDasfalt?” opened=”closed”] GOUDasfalt werkt momenteel met negen werkgroepen waarin vrijwilligers plannen voorbereiden. Dat kost misschien meer tijd dan bij een projectontwikkelaar, maar creëert wel gelijk draagvlak. Het bestuur neemt op basis van het voorbereidende werk de beslissingen. De lijnen zijn kort. We zijn transparant over het proces, de daarin ontwikkelde inhoud en de financiering.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Heeft GOUDasfalt wel voldoende expertise in huis om een dergelijk project te kunnen aanpakken?” opened=”closed”] Ja, er is veel expertise in huis op alle mogelijke terreinen en er bieden zich nog steeds nieuwe mensen aan. Mocht het zo zijn dat bepaalde specifieke kennis ontbreekt, dan zullen we daarvoor een beroep doen op andere (markt)partijen.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Krijgen bestuursleden of andere vrijwilligers van de gemeente betaald voor hun werk om het terrein te ontwikkelen?” opened=”closed”] Nee. Alle uren die het bestuur en werkgroepen in het project steken, zijn onbezoldigd. Veel enthousiaste mensen steken er legio gratis uren in. Tijd is geld! Als zodanig is die inzet te beschouwen als gratis geld, maar dan wel voor de Goudse gemeenschap.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Ik wil mij graag inzetten voor GOUDasfalt. Hoe kan ik bijdragen?” opened=”closed”]Doe mee, denk mee, werk mee. Bouwers, sjouwers, denkers, doeners. GOUDasfalt staat open voor iedereen. Wil je ook bijdragen aan GOUDasfalt? Meld je dan aan als vrijwilliger.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Is er voldoende (financieel) draagvlak voor de ontwikkeling van het terrein?” opened=”closed”]We hebben in 2015 een online petitie opgesteld, die is getekend door zo’n 800 mensen. Een ‘pre-crowdfundingsactie’ leverde in drie dagen tijd ruim 150.000 euro aan toezeggingen op. Met de nadruk op toezeggingen; het geld staat nog niet op onze rekening omdat het verstandig in eerst een Vriendenstichting op te richten. De giften beschouwen we als ons ‘werkkapitaal’ voor het terrein. Daaruit kunnen we putten voor allerlei algemene kosten en werkzaamheden. We gaan daar uiteraard heel zuinig mee om en proberen zo veel mogelijk te realiseren met de inzet van vrijwilligers en sponsorbijdragen in nature (bijvoorbeeld het lenen van machines). [/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Hoe lang gaat het ontwikkeltraject duren?” opened=”closed”]Er is één jaar uitgetrokken voor de businesscase en in totaal vier jaar voor sluitende exploitatie. Daarna is er een ‘Stop-or-Go-moment’ voor de eigenaar van de grond.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Een dergelijk vervuild terrein is toch nooit rendabel te maken?” opened=”closed”] Dat is niet waar. Of het terrein ingrijpend gesaneerd moet worden, hangt af van de functie die het terrein krijgt. Woningbouw stelt hogere eisen dan evenementen en andere bedrijvigheid. Zolang de deklaag in stand blijft, hoeft er helemaal niet gesaneerd te worden. We zijn blij dat het CDA vragen heeft gesteld over over de bodemverontreiniging op het terrein van Koudasfalt/GOUDasfalt. Het college van B&W heeft de vragen op 28 oktober 2015 beantwoord.[/otw_shortcode_content_toggle]

[otw_shortcode_content_toggle title=”Wat is het terugverdienmodel van het pontje?” opened=”closed”]De aanschaf van het pontje dat gaat varen tussen de Goudse binnenstad en het GOUDasfaltterrein wordt geheel betaald uit crowdfunding en hoeft daarom niet perse terugverdiend te worden. Omdat de crowdfunding zo goed loopt, kunnen we met het overschot van deze actie ook een onderhoudsreserve aanleggen en bovendien een bodem leggen in de begroting voor een aanlegsteiger bij GOUDasfalt. Zo genereert het pontje gelijk al weer geld om het terrein beter exploitabel te maken. Daarnaast is de aankoop van de GEIN een investering om het terrein bekender, aantrekkelijker en toegankelijker te maken en extra support voor GOUDasfalt te bewerkstelligen. [/otw_shortcode_content_toggle]