Enquête levert mooie ideeën voor GOUDasfalt

Meer dan 1200 mensen uit Gouda en omgeving hebben de online enquête van en over GOUDasfalt ingevuld. De resultaten leveren veel mooie reacties, bruikbare adviezen, opbouwende kritiek en goede tips op. GOUDasfalt is blij met de response en neemt de enquêteresultaten mee in de besprekingen met de gemeente over het omgevingsplan.

Betere bereikbaarheid

Wat zijn jouw ideeën voor GOUDasfalt? Dat was de centrale vraag in de online enquête waarmee GOUDasfalt eind januari inwoners van Gouda om hun mening vraagt. De enquête levert een aantal concrete verbeterpunten op. Veelgenoemd punt is de bereikbaarheid van het terrein. Die kan beter, vinden veel mensen, en als oplossing denken zij aan een brug over de Hollandsche IJssel. Ook worden er ideeën genoemd om een grotere diversiteit van mensen op het terrein te realiseren, zoals activiteiten voor ouderen, ouders met kinderen, jongeren en inburgeraars.

Wensen en aandachtspunten

Meer theater, film en kleinschalige festivals. Dat zijn veel genoemde wensen van de enquête deelnemers. Ook zien mensen graag verdergaande vergroening en meer kleinschalige bedrijvigheid op het terrein. Duurzaamheid, goede voeding, educatie en ruimte voor spelen en varen staan tevens hoog in het vaandel, net als de wens voor meer en gevarieerdere horeca. Mensen zien daarnaast graag meer ‘leven en bedrijvigheid’ op het terrein. Een wens die GOUDasfalt zelf ook heeft en waar hard aan wordt gewerkt.

Extra aandacht

Uiteraard kwamen er ook kritische punten aan de orde, zoals de overlast die sommige buren ondervinden van festivals en evenementen, waaronder parkeeroverlast en geluidshinder. De

balans tussen plezier op het terrein en overlast voor de buren blijft voor GOUDasfalt een punt van aandacht. GOUDasfalt wil de buren graag nauwer betrekken bij de activiteiten op en de ontwikkeling van het terrein. Er zijn overigens ook buurtgenoten die aangeven dat GOUDasfalt ‘het goed doet’.

Prijswinnaars

Deelnemers aan de enquête konden aangeven of ze wilden meedingen naar een aantal prijzen, variërend van een yogales bij Yogabird tot een borrelplank van Depot 24 en van Bon voor biologische boodschappen bij Rechtstreex tot een looptraining op het GOUDasfalt terrein. Inmiddels zijn de 20 prijswinnaars bekend. De prijsuitreiking vindt plaats op nader te bepalen moment.