Word donateur

GOUDasfalt is een burgerinitiatief, de menselijke krachtcentrale die fungeert als de katalysator voor de inrichting en exploitatie van het terrein. Daarnaast hebben we uiteraard ook financiële middelen nodig. We hebben al veel donaties ontvangen, maar ook jouw gift blijft meer dan welkom.

Zie je GOUDasfalt ook helemaal zitten? Stort dan jouw bijdrage op rekeningnummer NL 33 TRIO 0390 985783 t.a.v. stichting GOUDasfalt.
De ANBI-status voor de stichting is aangevraagd. Dat maakt giften aan de stichting aftrekbaar voor de belasting.