Conservering en recycling oude keerwanden

Ze vallen meteen op als je het terrein van GOUDasfalt oploopt: de hoge, grijze betonnen keerwanden. De meeste zijn al vele jaren oud en niet allemaal in de beste conditie. Om dat tij te keren, is er een team aan de slag gegaan met de reparatie van deze oude wanden.

Lex Schrijvers, projectleider van dit team, vertelt dat de keerwanden oorspronkelijk bedoeld waren om vakken te maken waarin de verschillende grondstoffen voor de asfaltproductie werden opgeslagen. Per schip over de Hollandsche IJssel werden grondstoffen aangevoerd en vanaf de loswal, via de toevoerband van de Lange Arm naar de verschillende vakken verplaatst. Van daaruit werden ze met een vrachtwagens vervoerd naar de mengketels.

Op leeftijd
“Veel keerwanden zijn al op leeftijd. Hoe oud precies, dat is niet meer te achterhalen”, licht Lex toe. “Maar als je kijkt, zie je de verschillen. Sommige wanden zien er oud en versleten uit. En het zijn vooral deze wanden die nu gebreken beginnen te vertonen. Er vielen af en toe zelfs stukken keerwand om.” Tijd voor actie dus.

Conserverend goedje
De keerwanden zijn gemaakt van gewapend beton, dat is beton met ijzer erin om het te verstevigen. Na eerst te hebben onderzocht hoe je dit beton repareert, maakte het projectteam een actieplan. “De meest acute plekken hebben we het eerst aangepakt”, gaat Lex verder. “Deze aangedane plekken worden dan uitgeslepen tot op het betonijzer. Dit ijzer wordt vervolgens bewerkt met een conserverend goedje. Daarna wordt het gat gedicht met sterk beton. Kijk maar rond op het terrein, je ziet de reparaties duidelijk zitten.”

Deuren voor betere toegankelijkheid
Naast het repareren van keerwanden, wordt er een aantal gaten in de wanden gezaagd om ruimte te maken voor deuren. In een van de wanden onder het Zonnedak is al zo’n gat gerealiseerd. Een tweede staat nog op de planning. Lex: “De gaten worden daarna afgesloten met een schuifdeur. Dit zorgt ervoor dat het terrein makkelijker toegankelijk wordt vanaf verschillende kanten. Je hoeft dan niet meer steeds om te lopen.” De schuifdeuren worden gemaakt van materiaal dat op het terrein aanwezig is. Weer een mooi voorbeeld van recycling. En daar is Lex best een beetje trots op!