Strandpaviljoen

Paviljoen Rederij de VrijheidDe Stichting GOUDasfalt heeft met Paviljoen Rederij de Vrijheid overeenstemming bereikt over de toekomst van het paviljoen bij het strand op GOUDasfalt. Onderdeel van de afspraken tussen GOUDasfalt en de Rederij is dat GOUDasfalt een nieuwe huurder zal zoeken waarmee GOUDasfalt een huurovereenkomst zal aangaan. Deze nieuwe huurder zal in de gelegenheid worden gesteld om het gebouw van de Rederij over te nemen.

De komende tijd zal GOUDasfalt zich bezighouden met het selecteren van de nieuwe huurder. De plek van het paviljoen zal een horecabestemming behouden.