GOUDasfalt doet mee aan Proeftuin NL

Stadslabs, broedplaatsen, pilots en living labs. In de Nederlandse Ruimtelijke Ordening wordt er volop geëxperimenteerd. De waarde van het experiment wordt breed erkend, maar het leren, verspreiden en opschalen ervan krijgt maar weinig aandacht. Proeftuin NL wil het lerend vermogen van deze ruimtelijke experimenten graag vergroten en vraagt zich af hoe we de kennis en ervaring van de labs beter kunnen benutten.
Dus: welke concrete resultaten leveren ze op en hoe verbindt je initiatieven vanuit de samenleving aan lokale politieke agenda’s en de overheid?

In 4 interactieve middagen met elk een ander thema zoekt ProeftuinNL graag samen met u naar antwoorden op deze relevante vragen.